Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów

Jak do nas dołączyć?

Jak dołączyć?

Członkiem zwyczajnym PTMK może być osoba fizyczna, która ukończyła 12 lat, przy czym młodzież do lat 16 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Aby zostać członkiem PTMK należy zgłosić się do wybranego przez siebie oddziału. Można to zrobić osobiście przychodząc na zebranie lub zgłosić się listownie czy telefonicznie do przewodniczącego oddziału (wszystkie potrzebne adresy dotyczące oddziałów zamieszczone są na naszej stronie - Oddziały PTMK). Następnie należy wypełnić deklarację oraz wpłacić wpisowe i składkę członkowską. Teraz wystarczy już co roku w terminie opłacać składkę, aby zachować wszystkie uprawnienia wynikające z przynależności do PTMK.

Ponieważ w niektórych oddziałach miejsce spotkań może się zmieniać, wskazane jest przed pierwszym przybyciem na zebranie najpierw porozumieć się z przewodniczącym.

Na zebraniach oddziałów można wysłuchać prelekcji, które prowadzą członkowie Towarzystwa lub zaproszeni goście. Prelekcje są zwykle bogato ilustrowane slajdami i można się z nich dowiedzieć wiele nowego o kaktusach i innych sukulentach.

Ale spotkania oddziałowe to nie tylko wykłady. Zwykle jest czas na rozmowy, można skorzystać z biblioteki, zamówić wspólnie nasiona z Banku Nasion PTMK lub z innych źródeł. Bywanie na zebraniach sprzyja bezpośredniemu nawiązywaniu kontaktów z innymi miłośnikami i hodowcami oraz wymianie doświadczeń i roślin, dzięki czemu można szybciej powiększyć swoją kolekcję.

Wszyscy członkowie PTMK otrzymują: biuletyn oddziału, jeśli taki jest wydawany, ofertę Banku Nasion, spis wszystkich dostępnych materiałów wydawanych przez PTMK i pismo "Świat Kaktusów". Oferta Banku Nasion i "Świat Kaktusów" są dostępne tylko dla członków PTMK.

Copyright © 2010 - 2024 PTMK | Designed by www.prhz.pl | Webmastering by atwdb.pl