Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów

Przewodniczący Komisji:

Jacek Krzyżanowski Jacek Krzyżanowski
jacek_krzyżanowski@o2.pl

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Ryszard Borowiec Ryszard Borowiec
borysza @onet.pl

Członek Komisji:

Anna Piróg Anna Piróg
annna.pirog@gmail.com
Copyright © 2010 - 2023 PTMK | Designed by www.prhz.pl | Webmastering by atwdb.pl